Stichting Triodos Foundation is een stichting zonder winstoogmerk en een zelfstandig onderdeel van Triodos. Triodos Foundation is in 1971 opgericht om met geefgeld positieve ontwikkelingen te stimuleren op het gebied van natuur, maatschappelijk welzijn en internationale solidariteit. Initiatieven die streven naar meer levenskwaliteit, vanuit respect voor elkaar én voor de aarde.