Nieuwe vrijeschool in de Egyptische woestijn | SEKEM

van totaal € 5.000 (91%)
Afgesloten

SEKEM  is een nieuwe vrijeschool gestart in de woestijn in de oase Wahat El-Bahareya, ruim 300 kilometer ten zuidwesten van Cairo. In deze structureel arme regio zal goed en bereikbaar onderwijs een grote verrijking zijn voor de kinderen en hun families.

SEKEM is een bijzonder initiatief in Belbeis, in de buurt van Caïro. Waar in 1977 nog woestijn was, is nu een bloeiend biodynamisch landbouwbedrijf met verwerkende bedrijven, scholen en een medisch centrum. SEKEM bouwt nu een tweede locatie op in Wahat-El-Bahareya. Mede dankzij de 'Greening the desert' campagne is daar al een biodynamische boerderij van start gegaan. De nieuwe basisschool, die in oktober 2021van start gaat, is een aanwinst voor de gemeenschap. 

"Sabah Al-Kehr, goeimorgen Selma". Het 10-jarige Egyptische meisje Selma wordt elke ochtend persoonlijk begroet door haar klassenleraar. Ze zit op de school op de SEKEM farm in Belbeis en zit samen met 30 andere kinderen in de klas. Ze heeft veel zin in een leuke dag op school. Ze kijkt vooral uit naar de lessen muziek en beweging (euritmie) van vandaag. Er zijn niet veel kinderen in Egypte zoals Selma. Ondanks de leerplicht is het Egyptische onderwijssysteem volledig overbelast met klassen van wel 80 kinderen in kleine klaslokalen. Eén leraar geeft vaak twee klassen les op één dag en vaak zijn (dure) privélessen nodig om de school succesvol te voltooien. Veel kinderen beëindigen hun school carrière veel te jong. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor heel Egypte. Buiten de steden is de situatie nog nijpender. Hier moeten de kinderen vaak ver weg naar school, krijgen ze thuis wat les of krijgen ze helemaal geen les.

SEKEM herkende dit probleem al vroeg. Goed onderwijs, waarin alle talenten tot ontwikkeling kunnen komen, is voor het snel groeiende Egypte erg urgent en voor SEKEM een van de belangrijkste doelen. SEKEM wil vanuit haar holistische visie mensen en kinderen ook in deze regio helpen zich te ontwikkelen. Zes kinderen kregen al provisorisch les van medewerkers op de Wahat farm. Begin oktober 2021 zijn twee gecombineerde klassen met de eerste 20 leerlingen gestart. Die start is mede mogelijk gemaakt door de steun van vrienden uit Europa. De klassen zijn gestart in provisorische klaslokalen. De kleutergroep is 8 november gestart met 6 kleuters. De verwachting is dat de school snel groeit naar 60 en eind volgend jaar 120 leerlingen.  

SEKEM kan de opbouw van deze vrijeschool echter niet alleen dragen. Met de steun van vele vrienden en vrijescholen uit Europa, wil SEKEM  die 120 of meer leerlingen de kans bieden om naar de splinternieuwe vrijeschool in de woestijn te gaan.  

De lokale overheid en veel ouders in dit gebied zijn heel blij met het private initiatief. De SEKEM school staat open voor alle kinderen uit de regio, ongeacht hun sociale achtergrond. Dankzij solidariteit, schenkingen en sponsoring kunnen ook kinderen, van wie de ouders het schoolgeld niet of niet helemaal kunnen betalen, toch naar de SEKEM vrijeschool. 
In de beginfase in Wahat El-Bahareya legt de SEKEM Development Foundation ruim 300 euro per leerling per semester bij om de school te kunnen laten draaien. Naarmate de school de komende jaren groeit, dalen deze kosten. 

De nederlandse Vriendenkring SEKEM wil samen met andere organisaties de basis leggen voor deze nieuwe vrijeschool en steeds meer kinderen de kans geven om goed onderwijs te volgen om zichzelf en hun land verder te ontwikkelen. 

SEKEM is enorm blij met elke steun aan dit nieuwe Vrije School project in Wahat !

Wil je de nieuwsbrief van de Vriendenkring SEKEM ontvangen of wil je SEKEM blijvend steunen en lid worden (minimum bijdrage € 25 per jaar), stuur dan een email naar: info@sekemvrienden.nl

Of bezoek onze Sekem Vrienden website: SEKEMVRIENDEN

Beste gever,

Namens SEKEM en inmiddels vele ouders en kinderen willen wij u heel hartelijk bedanken voor uw gift -via givethechange.nl- voor de nieuwe vrijeschool van SEKEM in de woestijn in Wahat- Baharyah ! Dankzij uw bijdrage en die van vele anderen kon de school in oktober van start gaan.  Nu nog tijdelijk in ruimten die daarvoor zijn vrij gemaakt op de jonge Wahat farm. Later dit jaar hoopt Sekem daar nieuwbouw voor de school te kunnen starten. Wij gaan door met onze schenkgeld campagne om Sekem te helpen bij die nieuwbouw en om verdere groei van de school mogelijk te maken.

Nogmaals veel dank !

Vereniging Vriendenkring SEKEM   

De lokatie van het projekt vind je met deze coordinaten in google maps: 

28.253669585356665, 29.108922513390528