Health on Wheels | SEKEM

del total 3.000 € (42%)

Health on Wheels -  integrale gezondheidszorg in Egypte 

In de 13 dorpen rondom de SEKEM-farm verleent het SEKEM Medisch Centrum medische zorg aan huis om preventief niet-mobiele patiënten te onderzoeken en als dat nodig is een behandeling mogelijk te maken. De publieke gezondheidszorg, waar veel mensen van afhankelijk zijn, biedt geen ambulante zorg. Mensen gaan niet makkelijk met een kwaal naar de dokter, velen, o.a. ouderen en vrouwen leven een nogal geïsoleerd bestaan. In de dorpen worden ook voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen over de coronapandemie en andere gezondheidsthema's gehouden om de kennis over gezondheid en corona te verbeteren. Een goede gezondheid is meer dan het afwezig zijn van ziekte. SEKEM ontwikkelt een concept voor integrale gezondheidzorg, dat het menselijk welzijn in haar geheel goed begrijpt en ook preventief bevordert. Hiermee wil SEKEM de gezondheidszorg structureel verbeteren en het hoge aantal ziektegevallen in Egypte verminderen. Met een bedrag van 3000 euro per maand kan SEKEM weer 150 mensen voorlichting geven en 150 nieuwe patiënten die dat nodig hebben (en hun families) thuis bezoeken.

Meer over SEKEM's nieuwe concept van integrale gezondheidszorg is ook te zien in deze video, waarin Helmy  Abouleish, voorzitter van de SEKEM Development Foundation, er over vertelt (nederlands ondertiteld):    

 

Health on Wheels wordt ondersteund door de Vereniging Vriendenkring SEKEM. 

Wil je de nieuwsbrief van de Vriendenkring SEKEM ontvangen of wil je SEKEM blijvend steunen en lid worden (minimum bijdrage € 25 per jaar), stuur dan een email naar: info@sekemvrienden.nl

Of bezoek onze  Sekem Vrienden website

 

 

De SEKEM-visie op de gezondheidszorg
Gezondheid gaat over meer dan alleen een gezond lichaam. SEKEM is ervan overtuigd dat ook zaken als zingeving, schoonheid en esthetiek, een goed sociaal leven, cultuur en milieu bijdragen aan de algemene gezondheid. Lichaam, geest en ziel bepalen samen ons menselijk welzijn. SEKEM zal het concept voor integrale en preventieve gezondheidszorg als aanvulling op de landelijke basiszorg verder ontwikkelen. Dit is niet alleen gericht op het eigen Medisch Centrum. SEKEM wil haar kennis en ervaring ook beschikbaar stellen aan andere medische instellingen in het land. In dit verband is SEKEM naast Health on Wheels nog twee concrete projecten gestart.

Gezondheid van kinderen

SEKEM wil kinderen en adolescenten van de SEKEM-scholen in staat stellen om integrale medische zorg te krijgen die niet beperkt blijft tot alleen een eerste onderzoek. Daarom is een programma ontwikkeld waarin zowel Egyptische als Europese preventieve zorgprogramma's voor kinderen zijn verwerkt. Het project richt zich in eerste instantie op twee gebieden:

Vroege opsporing en advies:
Kleine kinderen tot 6 jaar worden regelmatig onderzocht en begeleid bij hun ontwikkeling. Hun ouders krijgen gericht advies over onderwerpen als (borst)voeding, warmtebalans, ritme, beweging, communicatie, spel, educatie en media. Indien nodig worden ook andere opvoeders of leraren bij het advies betrokken.
Medische en therapeutische zorg tijdens school en opleiding:
Er worden workshops voor ouders en leerkrachten georganiseerd over onderwerpen als voeding, slapen en waken bij verschillende leeftijden en omgaan met allergieën en infecties.

Omdat de Egyptische ziektekostenverzekeraars geen consultatiebureaus, medische checks of preventieve maatregelen vergoeden, financiert SEKEM deze zorg voor de kinderen van haar werknemers.

Integratieve Gezondheidszorg
Het nieuwe 'Centrum voor Integratieve Gezondheid' aan de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling wil een alomvattend beeld ontwikkelen van het thema 'gezondheid' en een integrale aanpak van gezondheidszorg op verschillende niveaus stimuleren. Hierbij wordt actuele wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk ingezet voor ieder individu met zijn of haar eigen bijzonderheden en kenmerken: integrale, holistische zorg. Het Centrum brengt experts uit verschillende disciplines regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen: artsen, wetenschappers, verpleging, psychologen, maar ook overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en opvoeders.

Steun SEKEM bij de ontwikkeling van deze holistische gezondheidszorg !