€ 475
Nog 317 dag(en)

Deel pagina via:

Wat is er mooier dan bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst? Wij werken eraan de Aarde en haar huidige en toekomstige bewoners te beschermen door ECOCIDE erkend te krijgen als misdaad en toe te zien op de uitvoering van de wetgeving die ECOCIDE strafbaar stelt. Door ons te helpen, kunnen wij beter ons werk doen en maken we samen ecocide sneller een misdaad. Wat is ecocide?

ECOCIDE is de grootschalige vernietiging van ecosystemen, zoals het dumpen van chemisch afval, het leegvissen van de zeeën en het ontbossen en verbranden van het Amazonewoud. Ook praktijken die aantoonbaar klimaatverandering veroorzaken, zijn ECOCIDE. Op dit moment is er geen internationale wet die het op grote schaal schade toebrengen aan het milieu als misdaad ziet. Daar moet natuurlijk gauw verandering in komen.


Ons doel

Om de Aarde de bescherming te bieden die ze nodig heeft, zal ECOCIDE als misdaad erkent moeten worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag, naast genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en het misdrijf agressie. Het strafbaar maken van ECOCIDE voorkomt dat investeerders en verzekeraars vervuilende projecten en bedrijven nog langer ondersteunen. Staatshoofden, ministers en CEO’s kunnen persoonlijk ter verantwoording worden geroepen en strafrechtelijk worden vervolgd voor ECOCIDE die zij veroorzaken (b.v. doordat ze deelnamen aan ecocidale praktijken of omdat ze vergunningen hebben verstrekt terwijl ze wisten wat de consequenties zouden zijn).


Tijdpad

Om ECOCIDE een internationale misdaad te maken, is het noodzakelijk dat het Statuut van Rome wordt gewijzigd. Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof hebben 2 soevereine staten (Vanuatu en de Malediven) publiekelijk opgeroepen om een dergelijke wijziging te overwegen. De eerste stappen zijn dus gezet!

Ons doel is om het amendement dat van ECOCIDE een misdaad maakt aangenomen te krijgen op de Algemene Vergadering van december 2020. Wanneer vervolgens 2/3e van de lidstaten intekenen op het amendement, is ecocide internationaal strafbaar! Daarom is het nu belangrijk om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor onze plannen. We hebben dus nog 11 maanden de tijd om zo veel mogelijk maatschappelijke druk te vergaren. Help jij ons daar aan mee? 


Hoe kan jij helpen ECOCIDE strafbaar te maken?

Maak ECOCIDE strafbaar door mee te helpen aan het bouwen van een zo groot mogelijk draagvlak voor ons initiatief. Met een donatie -klein of groot- zorg je ervoor dat ons team in Nederland meer kan doen en we dus meer impact kunnen maken. Door te doneren help je bijvoorbeeld met:

  • €5,- aan online promotie
  • €15,- voor de reiskosten van een vrijwilliger te vergoeden
  • €50,- voor het duurzaam printen van flyers en posters
  • €100,- voor het dekken van de kosten van informatieavonden
  • €300,- voor het vergoeden van een maandsalaris van een parttime stagiairOnze dank is groot!!!


Meer informatie

Meer uitleg, filmpjes, vragen en antwoorden en achtergrondinformatie vind je op https://www.stopecocide.nl/


2020: Het begin van een duurzame en rechtvaardige toekomst!