€ 1.820
Nog 61 dag(en)

Wat is ecocide?

Ecocide is de grootschalige vernietiging van ecosystemen, zoals het dumpen van chemisch afval, het leegvissen van de zeeën en het ontbossen en verbranden van het Amazonewoud. Ook praktijken die aantoonbaar klimaatverandering veroorzaken, zijn ecocide. Op dit moment is er geen internationale wet die het op grote schaal schade toebrengen aan het milieu als misdaad ziet. Daar moet natuurlijk gauw verandering in komen.


Wij, Stop Ecocide Foundation, werken eraan de Aarde en haar huidige en toekomstige bewoners te beschermen door ecocide erkend te krijgen als (internationale) misdaad en toe te zien op de uitvoering van de wetgeving die ecocide strafbaar stelt. Door ons te helpen, kunnen wij beter ons werk doen en maken we samen ecocide sneller een misdaad. 


Ons doel

Om de Aarde de bescherming te bieden die ze nodig heeft, zal ecocide als misdaad erkend moet worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag, naast genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en het misdrijf agressie. Het strafbaar maken van ecocide voorkomt dat investeerders en verzekeraars vervuilende projecten en bedrijven nog langer ondersteunen. Staatshoofden, ministers en CEO’s kunnen persoonlijk ter verantwoording worden geroepen en strafrechtelijk worden vervolgd voor ecocide die zij veroorzaakt hebben door bijvoorbeeld deel te hebben genomen aan ecocidale praktijken of deze hebben gefaciliteerd).


Tijdpad

Om ecocide een internationale misdaad te maken, is het noodzakelijk dat het Statuut van Rome wordt gewijzigd. Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) hebben 2 soevereine staten (Vanuatu en de Malediven) publiekelijk opgeroepen om een dergelijke wijziging te overwegen. De eerste stappen zijn dus gezet!


Ons doel is dat ecocide zo snel mogelijk wordt toegevoegd aan het Statuut van Rome. Voordat het zo ver is, moeten we de lidstaten ervan overtuigen in te stemmen met ecocidewetgeving. Wij voeren campagne om landen (met name Nederland) te laten instemmen met deze wetgeving. En jij kunt daarbij helpen!


Hoe kan jij helpen ecocide strafbaar te maken?

De Stop Ecocide Foundation heeft een kleine afdeling in Nederland waar voornamelijk vrijwilligers werken aan de campagne. We zijn afhankelijk van donaties die we bijvoorbeeld gebruiken voor:


  • €5,- voor online promotie
  • €15,- om de reiskosten van een vrijwilliger te vergoeden
  • €50,- zodat we flyers en posters duurzaam kunnen printen
  • €100,- zodat we informatieavonden kunnen organiseren
  • €300,- voor een maandsalaris van een parttime stagiair


Meer informatie

Meer uitleg, filmpjes, vragen en antwoorden en achtergrondinformatie vind je op https://www.stopecocide.nl/ en The Law is Upside Down (2019)/


Jouw donatie maakt onze campagne sterker en daarmee is ecocidewetgeving een stap dichterbij! Alvast bedankt voor het in overweging nemen van een donatie aan ons.