€ 4.135 103.4%
van € 4.000
gesloten

Update 17/6/2018

Met het opgehaalde bedrag heeft Embassy of the Earth al heel wat kunnen doen: in Kenya hebben ze 36 baseline interviews afgelegd, gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen, de organisatie geworteld in de lokale gemeenschap, gezocht naar verdere financiele steun, en gebouwd aan een duurzaam business model.


Update 6/6/2018


Hartelijk dank aan allen die hebben gegeven voor dit project! We zijn heel blij met de respons die we hebben ontvangen. Met deze donaties gaat Embassy of the Earth direct aan de slag in Tanzania.


Aangezien de doelstelling flexibel was - zoveel als jullie wilden geven - is daarmee ook automatisch 100% behaald - 4000 euro!


Red de Kilimanjaro


Verwoestijning beschadigt in hoog tempo het ecosysteem rondom de Kilimanjaro. Embassy of the Earth wil de lokale Masai helpen de waterkringloop, en zo het ecosysteem te herstellen. Centraal staat het beheer van water, vegetatie en landbouw die voorziet in het levensonderhoud van mensen en dieren.


Door de ontbossing rondom de Kilimanjaro erodeert de bodem, verdrogen de planten en sterft het vee. De waterkringloop is verstoord: de eeuwige sneeuw verdwijnt en de neerslag neemt dramatisch af. Verdroging van het stroomgebied, dat ondergronds zelfs tot aan Nairobi reikt, bedreigt het levensonderhoud van zo’n 1,5 miljoen Masai. Herders en boeren zijn ten einde raad. En herstelt het verstoorde hydrologische evenwicht niet, dan wordt deze vicieuze cirkel binnen een 3-5 jaar onomkeerbaar.


Wat moet er gedaan worden? De lokale Masai bezitten de toegepaste kennis om nu een grassroots beweging op gang te krijgen, als voorloper van grote verandering. Toen Frank Heckman, oprichter van Embassy of the Earth, sprak met Janice Nkoyato Mutui van het Masai volk, ontstond dit project. Embassy of the Earth wil sociale architecten inzetten, samen met netwerkpartners en lokale mensen. Gezamenlijk zorgen ze dat verandering in de relatie tussen mens en natuur hier en nu begint, en vanuit de gemeenschap wordt voortgezet.

 

Het project gebruikt de Pachamama Raymi methode, die al succesvol is in Peru en Tanzania. De methode moedigt gemeenschappen aan om zelf hun omgeving tot bloei te brengen, ondersteund met nieuwe kennis en inzichten.


De overgebleven vegetatie moet zowel wilde dieren als het vee voeden. Maar de Masai zullen zelf bomen aanplanten en verzorgen, bomen die als voedsel kunnen dienen voor de dieren, gaat dat overbegrazing tegen. Bomen voor fruit, noten, brandstof en duurzaam hardhout bieden ook schaduw en beschermen de bodem tegen erosie. Zo herstelt de biodiversiteit, de waterkringloop en uiteindelijk het ecosysteem op en rondom de Kilimanjaro.


Het doel is om een driejarig project op te zetten, maar de ernst van de situatie vraagt erom nu te beginnen. Het doelbedrag begint klein: met €1.000. Als dit snel wordt behaald wordt het bedrag verhoogd. Zo geven we het project samen een vliegende start!