€ 265
gesloten


Opzetten van een unieke community colour zaadbank bestaande uit zaadvaste verfplanten en kruiden.


Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan:

  • conserveren van biodiversiteit
  • cultureel erfgoed bewaken: beschermen van traditionele, inheemse soorten)
  • productie processen regionaliseren: autonomie van kleinschalige boeren bevorderen door toegang te creëren tot niet-gepatenteerde, steeds schaarser wordende zaden


Doordat onze huidige “kleur- omgeving en beleving” wordt bepaald door het aangeboden, vlakke synthetische palet ontwikkeld door markt leidende bedrijven, is de waardering voor en de aanwezigheid van natuurlijke, vitale kleuren uit onze leefomgeving verdwenen. Het zaadgoed voor deze kleurgewassen is schaars en soms zelfs niet meer verkrijgbaar.

Studio Claudy Jongstra heeft zich sinds 2000 gespecialiseerd in het maken van natuurlijke pigmenten en werkt hierbij samen met Universiteiten Utrecht, Amsterdam, Groningen en Antwerpen.


Kruistocht tegen genetisch gemanipuleerde gewassen door inzetten plantaardige kleuren.

Het inzetten van plantaardige kleuren gewonnen uit LOKAAL, gebiedseigen gewonnen zaad als symbool in de kruistocht tegen genetisch gemanipuleerde gewassen, geproduceerd door dominante multinationals die deze hybride zaden produceren zorgen voor een monocultuur; zaden zijn gepatenteerd, afhankelijkheid en controle op de zaadmarkt is het gevolg. De zaadcommercie is een middel voor economische groei, waarbij agro-ecologische belangen geen enkele rol spelen in dit systeem.