Nieuwe vrijeschool in de Egyptische woestijn | SEKEM

da/di € 3.000 (54%)

SEKEM  start een nieuwe vrijeschool in de woestijn in de oase Wahat El-Bahareya, ruim 300 kilometer ten zuidwesten van Cairo. In deze structureel arme regio zal goed en bereikbaar onderwijs een grote verrijking zijn voor de kinderen en hun families.

SEKEM is een bijzonder initiatief in Belbeis, in de buurt van Caïro. Waar in 1977 nog woestijn was, is nu een bloeiend biodynamisch landbouwbedrijf met verwerkende bedrijven, scholen en een medisch centrum. SEKEM bouwt nu een tweede locatie op in Wahat-El-Bahareya. Mede dankzij de 'Greening the desert' campagne is daar al een biodynamische boerderij van start gegaan. De nieuwe basisschool, die dit schooljaar van start gaat, is een aanwinst voor de gemeenschap. 

"Goedemorgen Selma". Het 10-jarige Egyptische meisje Selma wordt elke ochtend persoonlijk begroet door haar klassenleraar. Ze zit op de school op de SEKEM farm in Belbeis en zit samen met 30 andere kinderen in de klas. Ze heeft veel zin in een leuke dag op school. Ze kijkt vooral uit naar de lessen muziek en beweging (euritmie) van vandaag. Er zijn niet veel kinderen in Egypte zoals Selma. Ondanks de leerplicht is het Egyptische onderwijssysteem volledig overbelast met klassen van wel 80 kinderen in kleine klaslokalen. Eén leraar geeft vaak twee klassen les op één dag en vaak zijn (dure) privélessen nodig om de school succesvol te voltooien. Veel kinderen beëindigen hun school carrière veel te jong. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor heel Egypte. Buiten de steden is de situatie nog nijpender. Hier moeten de kinderen vaak ver weg naar school, krijgen ze thuis wat les of krijgen ze helemaal geen les.

SEKEM herkende dit probleem al vroeg. Goed onderwijs, waarin alle talenten tot ontwikkeling kunnen komen, is voor het snel groeiende Egypte erg urgent en voor SEKEM een van de belangrijkste doelen. De start van een nieuwe vrijeschool in Wahat El-Bahareya is daarom van groot belang. SEKEM wil vanuit haar holistische visie mensen en kinderen in deze regio helpen zich te ontwikkelen. Zes kinderen krijgen nu al provisorisch les van medewerkers op de farm, vooruitlopend op die nieuwe vrijeschool.

De lokale overheid en veel ouders in dit gebied zijn heel blij met het private initiatief. SEKEM kan dit echter niet alleen dragen. Met de steun van vrienden en vrijescholen uit Europa moeten de eerste 20 kinderen begin dit schooljaar, dus al per september 2021, de kans krijgen om naar de splinternieuwe vrijeschool te gaan. 

In de beginfase moet er door de SEKEM Development Foundation 80 euro per maand per leerling worden bijgelegd om de school goed te kunnen laten draaien. Naarmate de school groeit, dalen deze kosten. SEKEM verwacht snel te groeien naar 80 tot 120 kinderen.

Op basis van het vrijeschoolonderwijs worden naast het Egyptische curriculum ook veel andere vakken gegeven op deze SEKEM school, die open staat voor alle kinderen uit de regio, ongeacht hun sociale achtergrond. Dankzij schenkingen kunnen ook kinderen, wiens ouders het niet kunnen betalen, toch naar de SEKEM vrijeschool.

Vriendenkring SEKEM wil samen met andere organisaties de basis leggen voor deze nieuwe vrijeschool en steeds meer kinderen de kans geven om goed onderwijs te volgen om zichzelf en hun land verder te ontwikkelen. SEKEM is enorm blij met elke steun aan dit nieuwe Vrije School project in Wahat !

Wil je de nieuwsbrief van de Vriendenkring SEKEM ontvangen of wil je SEKEM blijvend steunen en lid worden (minimum bijdrage € 25 per jaar), stuur dan een email naar: info@sekemvrienden.nl Of bezoek onze Sekem Vrienden website: SEKEMVRIENDEN

Veel dank voor alle donaties ! We hopen dat nog veel meer mensen meehelpen ! 

Het laatste nieuws rond de school is dat die per 9 oktober van start gaat. De Wahat school start met twee gecombineerde groepen (klas 1-3 en klas 4-6) en met 20 leerlingen. Een eerste leerkracht is geworven en wordt getraind en voorbereid op het werk in Wahat. Leerkrachten van de bestaande school op de farm in Belbeis springen in begin bij en ondersteunen en coachen het team in Wahat. Naast de twee groepen start ook de Kindergarten met 8 kinderen. Er worden nu tijdelijke klaslokalen ingericht in de eco lodge van de SEKEM Wahat Farm.

De lokatie van het projekt vind je met deze coordinaten in google maps: 

28.253669585356665, 29.108922513390528